Metallia, kuten useimpia muitakin materiaaleja, voidaan – ja kannattaa – kierrättää. Kierrättämällä metalliromusta tulee raaka-ainetta uusille tuotteille sen sijaan, että se päätyisi tyhjän pantiksi kaatopaikalle. Viemällä kotona syntyvän metallijätteen kierrätykseen voi helposti itse vaikuttaa siihen, että metalli saa uuden elämän. Metallin kierrätys on myös ympäristöystävällistä: kun tuotetta ei tarvitse tuottaa aivan alusta asti, haitalliset päästöt vähenevät ja luonnonvaroja säästyy.

Raaka-ainetta – ei jätettä

Metalliromua syntyy metallien valmistuksessa, metallituotteiden valmistuksessa ja lisäksi syntyy niin kutsuttua lopputuoteromua, kun tuotteet vanhenevat ja poistuvat käytöstä. Metalliromu on arvokasta raaka-ainetta, joka pyritään käyttämään tarkasti uudelleen. Teollisuudessa syntyvälle metalliromulle näin käykin, mutta lopputuotteiksi valmistetut ja maailmalle lähteneet metallituotteet eivät aina palaudu kierrätykseen, ja niiden laatu vaihtelee. Meillä Suomessa metalliromun keräys on organisoitu hyvin, joten on pitkälti kiinni käyttäjistä, päätyykö metalli takaisin kiertoon.

Kotitalouksien metalliromun kierrätys

Kotitalouksissa syntyvää pienmetallijätettä ovat säilyketölkit ja muut metalliset ja alumiiniset pakkausmateriaalit, vanhat pannut ja kattilat, tuikkukynttilöiden metallikuoret ja muut pienet metalliesineet. Varsinkin keittiöstä tuleva metalliromu suositellaan huuhtaistavaksi ennen pois viemistä, jotta haisevat töhnät purkkien pohjalla eivät haittaa myöhempää käsittelyä. Suurempaa metalliromua, joka ei mahdu pienmetallin keräyssäiliöön ovat esimerkiksi polkupyörät, metalliputket, pellit, huonekalujen metalliosat ja metalliset koneet, joista öljyt ja polttoaineet on poistettu.

Metallinkeräykseen sitä vastoin eivät sovellu vaaralliset jätteet, kuten akut ja paristot tai maalipurkit, aerosolipullot ja muut purkit, joissa on vielä ainetta sisällä. Tyhjinä purkit voi viedä pienmetallinkeräykseen. Myöskään vanha elektroniikka tai kodinkoneet eivät kuulu metallinkeräykseen – ne viedään elektroniikkajätteen keräykseen, jossa ammattilaiset erottelevat metalliromun muista osista. Nyrkkisääntö on, että esineen painosta yli puolet on oltava metallia, jotta se lasketaan metallijätteeksi.

Mitä keräysmetallille tapahtuu?

Pienmetallin keräyspisteitä on monien taloyhtiöiden pihoilla ja usein kauppojen läheisyydessä tai muulla julkisella paikalla. Isoa metalliromua otetaan vastaan keräysasemilla ja toisinaan kiertävissä keräysautoissa. Metalliromun keräystä järjestävät sekä kunnat että yksityiset romuliikkeet. Kodinkoneet ja autot viedään niihin erikoistuneisiin keräyspisteisiin, samoin rakennus- ja teollisuusromu. Jos olet epävarma, kuuluuko jokin tuote metallinkeräykseen, kannattaa ottaa selvää, jotta hyödynnettävä aines ei päätyisi turhaan kaatopaikalle.

Kun metalli on päässyt kierrätykseen, se erotetaan muista aineista, kuten muovista ja lasista. Metalliromu pitää myös puhdistaa, sillä lika ja ylimääräiset aineet hankaloittavat jatkokäsittelyä. Tyypillisin käsittelytapa tämän jälkeen on metallin murskaaminen ja sulattaminen, jonka aikana saadaan eroteltua eri metallilaadut toisistaan. Erottelun jälkeen metallit voidaan toimittaa raaka-aineiksi valmistajille. Osa romusta ja erotellusta metallista lähtee ulkomaille jatkojalostettavaksi, mutta Suomeenkin tuodaan romua ulkomailta.

Tölkistä laivaksi

Metalli on kiitollinen kierrätettävä, sillä sitä voi uusiokäyttää lähes rajattomasti, eikä sen tarvitse palautua samaksi tuotteeksi, joka se oli aiemmin. Esimerkiksi alumiinitölkit saattavat saada uuden elämän loistoristeilijän valmistusaineena ja vanhat kultakorut pieninä osasina kännykässä. Ei ole mahdotonta, että esimerkiksi viikinkiurhon käyttämä miekka olisi edelleen käytössä jossain – tosin tunnistamattomassa muodossa. Uusiokäytetyillä metalleilla on tietysti nykyään puhtaus- ja laatuvaatimuksia, jotta uuden tuotteen ominaisuudet eivät kärsisi.

Vaikka kierrätysmetalli on tarpeellista tuotannossa, ideaaleinta olisi välttää “turhaa” kierrätystä, eli pidentää tuotteen kestoikää ja näin vähentää tarvetta uusille tuotteille. Kierrätysprosessikin rasittaa ympäristöä, vaikka sen vaikutukset ovatkin paljon pienemmät kuin alusta asti tuotetun metallin. Kaikista helpointa ja edullisinta olisi uudelleenkäyttää metalliromua sellaisenaan tai osina, ilman että metallia tarvitsisi sulattaa ja jalostaa uudestaan. Mahdollisuudet välittömälle uudelleenkäyttämiselle ovat kuitenkin rajallisemmat.

Metallin kierrätyksellä säästetään luontoa ja rahaa

Metallin kierrättäminen on ekologisesti ja taloudellisesti huomattavasti kestävämpää kuin uuden raaka-aineen käyttö tuotannossa. Jo yksin sillä, että metallia saadaan kierrätykseen, on positiivisia taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Romumetallin sulatus ja käsittely vie vain murto-osan energiaa siitä, mitä uuden raaka-aineen tuottaminen vaatii. Uuden metallin tuotannon hiilidioksidi- ja muut päästöt ovat monikymmenkertaiset verrattuna kierrätysprosessin päästöihin. Myös sekä uusiutuvia että uusiutumattomia luonnonvaroja kuluu kierrätysprosessissa huomattavasti vähemmän.

Kaivos- ja rikastamotoiminnalla on aina vaikutuksia alueen ekologiaan. Prosessoinnin sivutuotteita päätyy helposti ympäristöön, mutta kierrätyslaitoksissa haitallisia päästöjä on helpompi kontrolloida. Materiaalin kuljetuskin aiheuttaa päästöjä ja kustannuksia; kierrätysmateriaaleilla ne vain ovat pienempiä, koska jätteen keräys ja käsittely voidaan usein hoitaa paikallisesti. Nykyteknologialla metallin kierrätysprosessissa hävikki on pientä, mutta kierrätykseen tulevan metallin määrä ei toistaiseksi riitä kattamaan kaikkea kysyntää, ja siksi malmien käyttö jatkuu.

Kestävää kehitystä ja kierrätystä

Metallin kierrätys on siis kaikin puolin kannattavaa. Sen sijaan, että metalliromusta tehtäisiin ongelmajätettä ja kuljetettaisiin pois silmistä muiden ongelmaksi, sitä osataan hyödyntää monipuolisesti. Uudelleenjalostus- ja tuotantomenetelmät tehostuvat jatkuvasti, tosin myös kysyntä kasvaa vähintään yhtä kiihtyvällä tahdilla. Kierrätysteollisuus luo työpaikkoja, kun kehittyvälle alalle tarvitaan uusia asiantuntijoita. Ympäristölle haitalliset päästöt pienenevät ja luonnonvaroja säästyy. Kannattaisikin puhua metallijätteen sijaan kierrätysmetallista – suurin osa metallituotteistahan on jo kiertänyt.

Yksilötasolla metallin lajittelu ja kierrätys ei ole turhan vaikeaa. Pienellä ihmisellä on kerrankin mahdollisuus vaikuttaa viemällä kotona ja työpaikalla syntyvän metallijätteen kierrätykseen. Romun palauttaminen on sitä paitsi maksutonta, ja sen voi helposti tehdä muiden askareiden lomassa. Seuraavan kerran, kun käytät metallia sisältävää tuotetta – olipa se sitten teräskattila tai sateenvarjo – kuvittele huviksesi, mikä se on joskus ollut ja mikä siitä voisi vielä tulla!