Kierrätys on ollut tapetilla jo pitkään. Silti se edelleen koetaan vaivalloiseksi ja hankalasti toteutettavaksi. On selvää, että lisää keskustelua tarvitaan ja siihen tulisi ottaa mukaan myös kunnat ja oppilaitokset. Kierrätys on kannattavaa sekä yksilön, yhteisön että koko maapallon näkökulmasta.

Kaikkein olennaisin ja selkein syy kierrätykselle on se, että se vähentää suoraan jätteen määrää, mutta kierrätys vaikuttaa myös luonnonvarojen käyttämiseen ja ilmastonmuutokseen monella tapaa. Edelleen koetaan, ettei omalla panoksella pystyisi vaikuttamaan tarpeeksi tämän hetkiseen tilanteeseen. Kuitenkin jokaisen osallistumisella on merkitys, ja mitä enemmän ihmisiä saadaan mukaan vaikuttamaan, sitä valoisammalta myös tulevaisuutemme näyttää.

Kierrättämällä suojelet luontoa

Kierrättämisellä on useita ympäristöömme positiivisesti vaikuttavia puolia. Kun tavaroita uusiokäytetään tai kierrätetään raaka-ainetuotantoon, jätteiden määrä vähenee huomattavasti, ja voimme todella vaikuttaa sekä tämän hetkiseen tilanteeseen että tulevaisuudennäkymiin. Tällä hetkellä tuotamme vuosittain noin kaksi miljardia tonnia jätettä ja määrä kasvaa kaiken aikaa. Etenkin kehittyvien maiden jätemäärät kasvavat huimaa vauhtia. Tähän on syynä etenkin puutteellinen informaatio sekä määrärahojen ja logistiikan puute. Etenkin Afrikassa jätteiden määrän odotetaan kasvavan rajusti seuraavien vuosikymmenten aikana. Länsimaat ovat yhdessä pyrkineet kampanjoillaan ja tukipaketeillaan edistämään tietoutta kierrätyksen kannattavuudesta ja parantamaan köyhimpien maiden jätteidenkäsittelyyn käyttämiä keinoja.

Kierrättäminen ja tavaroiden uusiokäyttö pienentää ekologista jalanjälkeämme, ja meillä kaikilla on sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa luonnon hyvinvointiin. Jätteiden käsittely tuottaa kasvihuonekaasuja, jotka lisäävät ilmaston lämpenemistä. Mitä enemmän tuotat jätettä, sitä enemmän tarvitaan resursseja sen kuljettamiseen, lajitteluun, muokkaamiseen ja jakeluun. Kierrättäminen vaikuttaa myös uusien raaka-aineiden tarpeeseen. Kun tavaroita käytetään ja uusiokäytetään mahdollisimman pitkään, vähenee tarve uusien hyödykkeiden valmistukselle. Tämä taas pienentää kuormitusta ympäristöllemme, vähentää luonnonvarojen käyttöä, tehtaiden päästöjä sekä tuotteiden kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä ja kustannuksia. Mitä enemmän tietoisuus vaikuttamismahdollisuuksistamme lisääntyy, sitä enemmän alamme miettiä sitä, tarvitsemmeko todella uusia tuotteita.

Kierrättämällä luodaan uutta

Ensisijaisesti kaikki hankkimasi tuotteet kannattaa käyttää loppuun asti, suosia ympäristöystävällisiä ja kierrätyskelpoisia tuotteita, korjata käyttökelpoiset tuotteet ja kierrättää seuraavalle käyttäjälle sellaisenaan. Tavaroista voi myös itse muokata uutta tai käyttää itse johonkin toiseen käyttötarkoitukseen. Mikäli tuotteella ei ole enää mitään käyttöarvoa sellaisenaan, tulee se kierrättää oikeaoppisesti, jolloin sen sisältämä potentiaali voidaan vielä hyödyntää teollisuudessa. Suurin osa käyttämistämme tuotteista voidaan valmistaa joko osittain tai kokonaan hyötyjätettä käyttämällä. Tässä kotitalouksien kierrätyksen merkitys kasvaa, sillä lajittelemalla tuotteet oikein keräyspaperiin ja -pahviin, lasiin, metalliin, muoviin, puu- ja biojätteeseen sekä energiajakeeseen voimme lisätä ekologisempaa tuotantoa.

Kierrätystuotteita ostaessasi ota huomioon se, että kaikki kierrätysmateriaaleista valmistetut tuotteet eivät ole välttämättä ekologisesti kestäviä valintoja. Joidenkin tuotteiden markkinoinnissa hyödynnetään sitä, että tuotteen valmistuksessa on käytetty uusiomateriaaleja. Kuitenkaan sen tuotannosta aiheutuvia päästöjä ei ole välttämättä tuotu esille. Kierrätystuotteet eivät myöskään ole välttämättä itse kierrätyskelpoisia niiden käyttöajan jälkeen. Ole siis tarkkana niin kierrättäessäsi kuin hankkiessasi uusia tuotteita. Jätettä voidaan käyttää myös muuhun kuin tuotteiden valmistukseen, sillä sellainen hyötyjäte, jota ei käytetä enää uusien tuotteiden valmistukseen, voidaan hyödyntää vielä energiantuotannossa. Puujätteestä voidaan tuottaa lämpöenergiaa, ja muovijätteestä vaikka polttoainetta autoihin.

Kierrätys hyödyttää kotitalouksia

Kierrätyksen suurimmat hyödyt tulevat luonnonsuojelun, ilmaston lämpenemisen hidastamisen sekä raaka-aineiden säästämisen näkökulmasta. Tavallista kuluttajaa kiinnostavat tämän lisäksi myös omaan talouteen vaikuttavat tekijät. Kierrättämällä onkin mahdollista saada selvää rahanarvoista säästöä. Energiaveron määrää nostetaan ajoittain, mikä tarkoittaa omien asumiskustannusten kohoamista. Toisaalta kierrätetyistä hyötyjätteistä ei peritä energiaveroa, mikä tuo valtavasti säästöä kotitalouksille. Jo tuotteita hankkiessaan kannattaa tietoisesti valita sellaisia hyödykkeitä, jotka on mahdollista kierrättää ja näin ollen pienentää omaa jätelaskuaan. Suosi siis mieluummin kartonki- ja lasipakkauksia muovin sijaan ja tarkista tuotteista niiden kierrätysmerkinnät. Muista myös kierrättää hankkimasi tuotteet ja pakkaukset oikein.

Miten omaa panosta voisi vielä entisestään tehostaa? Kannattaa lähteä liikkeelle pienistä teoista ja pyrkiä ottamaan selvää kierrätyksen eduista. Voit myös vaikuttaa lähipiirisi tekemiin valintoihin lisäämällä tietoa ja näyttämällä omaa esimerkkiä. Tee vaikka laskema, miten paljon voit vaikuttaa omiin kotitaloutesi menoihin, tai laske hiilijalanjälkilaskurin avulla oman kierrätyksesi vaikutus ympäristölle. Suuri osa tuottamastasi jätteestä on luultavasti kierrätyskelpoista, joten kannattaa aloittaa lajittelusta ja käyttää mahdollisimman vähän sekajätelaatikkoa. Myös käyttämällä hankkimiasi tavaroita mahdollisimman pitkään saat nopeasti aikaan säästöä. Lisäksi kun teet harkittuja hankintoja, voit käyttää hieman enemmän rahaa yksittäiseen eettisesti valmistettuun tuotteeseen

Ole innovatiivinen

Kierrättäminen hyödyttää sinua itseäsi juuri tällä hetkellä, mutta erityisen tärkeää se on tulevien sukupolvien näkökulmasta. Sen lisäksi, että voimme teoillamme vaikuttaa suoraan, myös oma esimerkkimme ja oppilaitosten aktiivisuus luovat pohjaa tulevaisuuden asenteille. Voimme jokainen keksiä uusia tapoja jätteen vähentämiseksi päivittäisessä elämässämme. Turhan ostamisen vähentäminen sekä kierrätyskeskusten ja kirpputorien käyttäminen voisivat olla osa käyttäytymismalliamme. Jokin esine, jolle sinulla ei ole enää käyttöä, saattaa olla toiselle vielä käyttökelpoinen pitkän aikaa. Voimme myös kaikki parantaa entisestään kierrätyksen imagoa ja trendikkyyttä. Voit vaikka perustaa kaveriringin, jossa vaihdellaan itselleen käyttämättä jääneitä tuotteita toisten kanssa.